Bouwtekeningen aanvragen

Bij de bouw of verbouw van een opstelpunt voor mobiele telefonie of het plaatsen van zonnepanelen op een dak van een gebouw is in veel gevallen een constructieberekening noodzakelijk. Hiervoor zijn tekeningen en berekeningen van de onderliggende constructies essentieel. De bouwtekeningen kunnen in het bezit zijn van de gebouweigenaar, maar zijn vaak incompleet of bevatten niet de benodigde informatie welke nodig is voor een constructieberekening. 

 Tekeningen aanvragen

In de gemeentelijke stadsarchieven zijn de bouw- en constructietekeningen van de meeste gebouwen terug te vinden. Deze kunnen vaak op afspraak worden ingezien en gedupliceerd worden. Dit zijn echter tijdrovende klussen waarbij u veelal alleen op afspraak bij het betreffende stadsarchief terecht kan. In veel gevallen bent u daarbij zelf verantwoordelijk voor het opzoeken van de juiste tekeningen die over meerdere mappen of dozen verspreid zijn.

 

Het Tekeningloket kan deze werkzaamheden voor u uit handen nemen en u vaak op zeer korte termijn voorzien van de juiste bouw- en constructietekeningen. Dankzij onze ervaring en afspraken die wij hebben met gemeentelijke archieven kunnen onze specialisten u snel voorzien van de gewenste tekeningen. 

Kosten tekening aanvraag

De kosten voor een aanvraag bestaan uit:

  • Aanvraagkosten
  • Legeskosten
  • Bezoek stadsarchief
  • Kosten voor het digitaliseren en/of kopiëren

De aanvraagkosten bestaan uit het bestuderen van de aanvraag, het bepalen van de constructiedelen waar tekeningen voor nodig zijn en het aanvragen van de betreffende tekeningen.

 

Veel gemeenten brengen legeskosten in rekening voor het in behandeling nemen van een aanvraag. De legekosten verschillen per gemeente. Om het u echter zo makkelijk mogelijk te maken, zijn standaard legekosten ingebegrepen. Mochten de legeskosten afwijkend zijn, zullen wij u hier vooraf over informeren.

 

Wanneer de tekeningen afgehaald dienen te worden bij een stadsarchief zullen wij hiervoor een afspraak maken en zal een van onze medewerkers hiervoor een bezoek brengen aan de betreffende gemeente. In het stadsarchief zullen wij de juiste tekeningen voor u opzoeken.

 

Voor het inscannen en/of dupliceren van tekeningen worden door de gemeentekantoren kosten in rekening gebracht. In veel gevallen betreft het A0 formaat tekeningen waarvan de scan/printkosten aanmerkelijk hoger liggen dan een A4 kopie. Standaard leveren wij tekeningen digitaal aan. Indien gewenst kunnen wij u ook een hard-copy versie leveren tegen meerprijs.